Công tác phòng cháy và chữa cháy

Thứ năm, 29 Tháng 4 2021 13:49 Bệnh viện nhi Quảng Nam Tin tức - Tin tức
In

Thực hiện Công văn số 636/UBND-NC ngày 02/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Kế hoạch số 16/KH-BCĐ ngày 05/02/2021 của Ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Nam năm 2021;

Thực hiện Kế hoạch số 679/KH-PCCC$CNCH-BVPSN ngày 08/4/2021 của phòng Cánh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng nam và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam về việc huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) Bệnh viện.

 Ngày 15-16/4/2021, phòng Cánh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng nam tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 30 người là đội viên đội PCCC Bệnh viện và một số bộ phận liên quan.

Nội dung chương trình huấn luyện được thực hiện trong 02 ngày.

- Ngày 15/4/2021 các đội viên được học các nội dung liên quan về phòng cháy chữa cháy như:

          1. Quy định của Pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

          2. Công tác kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ sở.

          3. Kiến thức cơ bản về cháy nổ.

- Ngày16/04/2021 thực hành các nghiệp vụ về sử dụng các dụng cụ, phương tiện chữa cháy và thực hiện diễn tập thực tế về công tác phòng cháy và chữa cháy tại đơn vị.

(Các hình ảnh thực hành sử dụng các dụng cụ, thiết bị PCCC

 và diễn tập PCCC tại bệnh viện)

Qua chương trình tập huấn, các thành viên đội Phòng cháy, chữa cháy Bệnh viện nắm rõ những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác phòng cháy và chữa cháy và biết cách sử dụng các dụng cụ, thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy góp phần đảm bảo an toàn cháy nổ tại cơ sở.

 

                                                                             Đội PCCC Bệnh viện


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: