Danh sách bệnh nhân nhận hỗ trợ từ Bệnh viện Nhi Năm 2012

Thứ ba, 17 Tháng 4 2012 08:28 Bệnh viện nhi Quảng Nam Tổ công tác xã hội - Danh sách bệnh nhân nhận hổ trợ
In

                                             

                                      DANH SÁCH BỆNH NHÂN NHẬN HỔ TRỢ

STT NGÀY THÁNG HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ CHẨN ĐOÁN VẬT PHẨM/ VND
1 19/01/2012 Trịnh Quang Thăng 9t Thăng Bình Quảng Nam Non chu kỳ

6 lốc sữa

500.000

 

2 10/02/2012 Lê Thị Minh Anh 2t Quế Sơn Quảng Nam Suy dinh dưỡng 6 lốc sữa
3 2/03/2012 Nguyễn Thị Hoài Thu Bình Xá Thăng Bình Thận hư

-5 lốc sữa

- 200.000

4 12/03/2012 Nguyễn Thị Hoài Thu Bình Xá Thăng Bình Thận hư -5 lốc sữa
5 13/03/2012 Nguyễn Thị Hoài Thu Bình Xá Thăng Bình Thận hư -200.000
6 16/03/2012 Mai Phương Trinh Tân Thạnh Tam Kỳ Suy dinh dưỡng 5 lốc sữa
7 9/04/2012 Hồ Thị Như Mẫn Nam Trà My Quảng Nam Suy dinh dưỡng 5 lốc sữa
8 9/04/2012 Nguyễn Hoài Linh Thiên Khâm Đức Phước Sơn Thalassemia 1 thùng sữa vinamilk
9 9/04/2012 Nguyễn Thị Minh Hợp Tam Xuân II Núi Thành gãy tay 5 lốc sữa
10 9/04/2012 Lê Khánh Linh Tam Lộc Phú Ninh Gãy tay 5 lốc sữa
11 11/04/2012 Hồ Công Huynh Nam Trà My Quảng Nam Mù bẩm sinh 5 lốc sữa
12 11/04/2012 Nguyễn Hoài Phương Tiên Hà Tiên Phước Thalassemia 5 lốc sữa

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 12 Tháng 9 2012 15:44